Is de prijs op internet dezelfde prijs als in de winkel?

Bij bestellingen via de webshop is het zo dat de prijs centraal wordt bepaald. Individuele winkelprijzen worden bepaald door de winkels zelf. Hier hebben wij geen invloed op.

Omdat winkels vaak op dure locaties zitten en over het algemeen hogere vaste lasten hebben zijn prijzen van onderdelen in de individuele winkels soms anders.

< Terug