Maakt jouw cv-installatie een borrelend geluid?

De aanwezigheid van lucht in de cv betekent vaak dat er te weinig water in het systeem zit. Dit veroorzaakt borrelende geluiden. De verwarming ontluchten heft dit probleem op. Controleer het waterpeil regelmatig en vul zo nodig bij. Onlucht uw centrale verwarming met een ontluchtingssleuteltje.