Is de straling van de magnetron gevaarlijk?

Alleen als je rechtstreeks met de magnetrongolven in aanraking komt, kunnen die brandwonden en oogletsel veroorzaken. Maar die kans is nihil. Als je de deur opent terwijl de magnetron werkt, stopt de productie van magnetrongolven direct.< Terug