Samsung F1245AV F1245AVGW/YLR ASSY-WASHING MACHINE;SEBO LATVIA Wasmachine onderdelen Electronica