Hoe lang gaan mijn apparaten mee?

Oude stofzuiger

Gebruiksduurverwachting

In de Nederlandse wetgeving over consumentenkoop is bepaald dat de verkoper bij een gebrekkig product ook buiten de fabrieksgarantieperiode na aflevering aansprakelijk kan zijn. U moet dan als consument aantonen dat het apparaat bij aanschaf een gebrek had en dat u een bepaalde gebruiksduur mocht verwachten.

Het is dus belangrijk te weten wat de normale prestaties zijn van het apparaat dat u heeft gekocht. Omdat de wet daar niet concreet over is, heeft UNETO-VNI onderzoek gedaan naar de gemiddelde gebruiksduur van een groot aantal apparaten.

In de tabel (zie bijlage onder de link) ziet u wat de gemiddelde gebruiksverwachting is van tien productgroepen bij normaal gebruik. Er is onderscheid gemaakt in verschillende kwaliteitsniveaus op basis van de aankoopprijs per component.

In sommige gevallen kan van de tabel worden afgeweken. Dat is het geval wanneer de leverancier een andere gebruiksduur heeft aangegeven of er uit eigen ervaring met een bepaald product, type of model andere gebruiksduurgegevens zijn.

Om misverstand te voorkomen: met een ‘product’ wordt altijd bedoeld een product bestaande uit één component dat:

+ nieuw en ongebruikt is,

+ geen showroom- of winkelmodel is,

+ een gebruiks- en dus geen verbruiksproduct is,

+ een te verwachten gemiddelde gebruiksduur heeft van twee jaar of meer.

Uitgangspunt bij kostenverdeling

Als uitgangspunt voor de verdeling van de kosten is uitgegaan van de aanschafprijs verminderd met een afschrijving hierop gedurende de periode dat het product gebruikt is. Conform de handelspraktijk is de restwaarde van het consumptiegoed aan het eind van de gemiddelde gebruiksperiode op ‘nul’ gezet.

Lineaire afschrijvingsmethode

Vanwege de eenvoud is gekozen voor de systematiek van lineaire afschrijving op de aanschafwaarde gedurende de gemiddelde gebruiksduur. Deze lijn is ook terug te vinden in de uitspraken van de Geschillencommissie Elektro.

De kostenverdeelsleutel is daarbij als volgt:

Consumentenbijdrage in de reparatie/vervangingkosten (B) = Reparatie/vervangingkosten (R) x Huidige leeftijd (L) / Gemiddelde gebruiksduur (D), dus B= R x L / D.

Voorbeeld

Een apparaat blijkt drie jaar (L) na aflevering een defect te hebben sinds de aflevering (een non-conformiteit) en moet worden gerepareerd. De reparatiekosten (R) bedragen € 150,-. De gemiddelde gebruiksduurverwachting (D) van dit apparaat is vijf jaar. De consumentenbijdrage (B) voor deze onverwachte reparatie bedraagt € 90,-, hetgeen volgt uit de berekening € 150,- x 3/5 is € 90,-. De detaillist draagt in dit geval € 60,- aan reparatiekosten.

Gebruiksduurverwachting

Raadpleeg hier het complete overzicht in pdf

Bron: uneto-vni.nl